Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  :

   Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
   Βλαχάβα 4, 10551 Αθήνα
   Τηλ : 210 32.14.309 - 210 52.47.817
   Fax : 210 52.24.832
   Email : info@sabina.gr


    Οικονομικά Στοιχεία Εταιρείας